Yabanci Dil Eğitimi

Anaokulumuzda yabancı dil eğitimi verilmektedir.

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında 5 ve 6 yaş grubunda her sınıfta biri sadece İngilizce konuşan diğeri de sadece Türkçe konuşan 2 öğretmen eşliğinde yoğun İngilizce eğitimine geçilecektir.

İngilizce Eğitim Programımız Milli Eğitim Bakanlığı’ nın 2000 yılı Nisan ayında 2511 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan 30.03.2000 tarihinde Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’ nın 32 numaralı karar sayısına istinaden uygun olarak hazırlanmıştır.