Eğitim Programımız

  • Amacımız

Oyunlarla eğlenen,
Eğlenirken öğrenen,
Öğrenirken sorgulayan,
Sorgularken araştıran,
Araştırırken keyif duyan
MUTLU ÇOCUKLAR yetiştirmektir.

  • Eğitim ve Öğretim

48 yıllık geçmişi olan okulumuzda devamlı fark yaratan, çocuklara sosyal, duygusal ve fiziksel alanlarda doğru eğitim anlayışı sunan, etkin öğrenme ve sorgulamaya dayalı PYP programı yanı sıra, proje destekli eğitim, Gems, Scamper, Multiple Intelligence sentezlerinden oluşan bir eğitim programı uygulamaktayız.

Günay Anaokulu olarak uyguladığımız eğitim sisteminin en belirin özellikleri şu şekilde sıralanabilir.

− Çocukların aktivitelere etkin katılımı, kendi ilgi ve istekleri doğrultusunda etkinlikler gerçekleştirmelerine büyük önem veririz.
− Çocuğun olgunluk düzeyine bağlı olarak, içinde bulunduğu yaş dönemine uygun ihtiyaç ve becerileri kazanarak bir sonraki döneme hazır hale gelmesini destekleriz.
− Çocuğun gösterdiği gelişmeye uygun olarak her çocuğa farklı bireysel öğrenme olanakları yaratırız.
− Faaliyetlerimizde deneyden yola çıkan bilimsel yöntemler kullanırız. Çocukların kendi deneyimlerini oluşturmalarına fırsat vermek bizim için esastır. Çünkü biliriz ki; en küçük çocuklar bile ancak kendi deneyimleri sonucunda öğrenebilirler.
− Çocukları kendi etkinliklerini seçmek, planlamak, başlatmak, devam ettirip sonuçlandırmak konusunda cesaretlendiririz.
− Fiziksel ortamımız, çocukların etkileşime girip yeni bilgileri öğrenebilmesi için sürekli değişken bir kurguda düzenlenir.