Branş Derslerimiz

  • Değerler Eğitimi

Okul öncesi eğitimde temel hedef çocukların tüm gelişim alanlarında ilerleme sağlamaktır. Bu bakış açısıyla iyi kurgulanmış bir okul öncesi eğitim programında, akademik becerileri destekleyen faaliyetler yanında mutlaka toplumsal değerlere de yer verilmelidir.
Çocukların kişiliklerinin çok farklı kaynaktan beslendiği düşünülürse, özellikle 0-6 yaş döneminde doğru ve iyi davranışlara yönelik deneyimlerinin çok ve çeşitli olması önemlidir.

Bu nedenle okul öncesi dönemde;
– Kendine güven,
– Sorumluluk alma,
– İş birliği ve ekip çalışması,
– Sofrada uyulması gerekli görgü kuralları,
– Söz alarak konuşma,
– Etkin dinleme becerileri kazanma,
– Nezaket sözcüklerini yerinde ve doğru kullanabilme,
– Dürüstlük
gibi değerlerin kazandırılması çocuğun ileriki yaşamında kazanacağı ve kullanacağı bir çok yeni beceriyi de destekleyecektir.

Okulumuzda bu konu ile ilgili aktiviteler, yaş gruplarına göre çocukların bulundukları gelişim basamaklarına uygun olarak kurgulanmaktadır.

 

  • Satranç

Amacımız, çocuklarımızın okul öncesi dönemde satrancın pozitif etkilerinden mümkün olduğu kadar çok yararlanmasını sağlamak. Satrancın okul öncesi dönemde çocuğumuzun gelişimine etkileri azımsanmayacak kadar çoktur.

Zihni ve Hayal Kurma Gücünü Geliştirir;

Çocuk oyun boyunca etkin bir düşünme pratiği içindedir. Hamle düşünür, oyun -kurgular, nasıl yanıt alacağını hesaplar ve bu canlı süreci oyun sırasında hep yaşar.

Dikkati Geliştirir;
Oyunda yüz yüze kaldığı ve kalacağı pozisyonlar olması nedeniyle, istemediği sonuçlarla karşılaşmamak için dikkatini oyuna ve hamlelere yoğunlaştırmak durumundadır.

Öngörüyü Geliştirir;
Geleceğe dönük, eylemleri ile oluşacak sonuçları hesap etmek durumundadır ” Eğer bu taşı oynarsam, yeni durumun bana yararı ve zararı ne olacak ?” sorusunu kendisine sorar.

Kapsamlı Düşünmeyi Öğretir, Buluş Yeteneğini Geliştirir;
Satrançta her yeni hamle, aynı zamanda binlerce yeni seçenek ve olasılık demektir. Çocuk tüm satranç tahtasını ya da eylem alanını gözden geçirmek, alacağı her kararın varacağı farklı sonuçlarını hesap etmek ve pek çok hamle seçeneği içinden kendine en uygun olanı bulup seçmek durumundadır.

Sabırlı Olmayı, Ölçülülüğü ve Soğukkanlılığı Öğretir;
Çocuk hareketlerini ya da hamlelerini üstünkörü yapmanın ne gibi sonuçlar doğurduğunu kavrar. Bu nedenle acele karar vermeyip, durumu düşünüp analiz ettikten, birçok kere gözden geçirdikten ve iyice emin olduktan sonra harekete geçecektir.

Özgüven Kazandırır;
Düşünen, değerlendiren, cesaretle karar alan, uygulayan ve sonuç alan çocuk kendine güven kazanır. İşlerin kötü gittiği durumlarda hayal kırıklığına uğramamayı öğrenir. Yararlı bir değişiklik olabileceğini bekleme ve yeni çareler arama alışkanlığı edinir.

Yeni Sözcük ve Kavramlarla Tanıştırır;
Taşları tanıyıp onların nasıl hareket ettiğini öğrenir. Uygulama yaparken “düz, çapraz, arka, ileri, geri, yan, L biçimi, kare, mat, hamle, hareket…” gibi pek çok yeni sözcük ve kavram öğrenir.
Kurallara ve Rakibe Saygılı Olmayı Öğretir;
Bir oyun olarak satranç, çocuğun ancak kurallara/ilkelere uyması koşuluyla sürebilecektir. Rakibin de bu kurallara uymasını bekler.

Zevk Verir ve Eğlendirir;
Belki de en önemlisi, çocuğun oyun sürecini zevkle yaşaması ve eğlendiğini duyumsamasıdır.

  • Bale ve Modern Dans

Amacımız çocuklarımızın okul öncesi dönemde estetik, nezaket, denge ve güven duygularını geliştirmek. Bale ve Modern dansın okul öncesi dönemde çocuğumuzun gelişimine etkileri;

Çocukların el, ayak ve baş koordinasyonlarının gelişmesi
Hareketleri algılama kapasitesinin gelişmesi
Klasik dans pozisyonlarının öğrenilmesi
Vücutlarının güçlenirken esnekliğinin artması
Müzik kulağının gelişmesi ve müzik ile hareket etmeyi öğrenmeleri
Bale ve modern dansı sevmeleri ve tanımalarıdır

  • Drama

Drama çocukların hayal güçlerini ve yaratıcıklarını destekleyen, yaşantı yoluyla öğrenmelerini sağlayan bir yöntemdir ve bir eğitim yöntemi olarak dramanın amacı, çocukta doğuştan var olan yaratıcılığı geliştirmektir. –mış gibi yapma olarak ifade edilen drama ile çocuklar yaratıcı bir yolculuğa çıkmakta, bu yolculukları sırasında yaşantı yoluyla öğrenmektedirler.

Drama; çocuğun, kendini özgürce ifade etmesi, hoşgörülü, demokratik ve yaratıcı bir kişilik geliştirmesi, bağımsız düşünebilmesi, olaylara çok yönlü bakabilmesi ve kendini tanıması açısından etkili bir eğitim yöntemi olarak düşünülmektedir

  • Fen ve Doğa Çalışmaları

Fen ve doğa çalışmaları çocukların gelişimlerine yardım etmesi, onların hayata karşı tavırlarında değişiklikler meydana getirmesi, davranışlarını etkilemesi, ilgi alanlarını genişletmesi, onlara, daha etkili düşünme yollarını öğretmesi, problem çözme yeteneklerini geliştirmesi açısından önemlidir. Çocuklarımız bu sayede;

Soru sormayı mantık yürütmeyi öğrenirler.
Araştırmayı ve keşfetmeyi öğrenirler.
Duyuları gelişir.
Neden nasıl ve niçin sorularını sormayı öğrenirler.
Merak duyguları gelişir.

  • Çevre İnceleme Gezileri

Gezileri çocukların tüm gelişim alanlarını etkilemektedir. Çocuklar gezilerde gözlem yapma, inceleme, merak duygularını giderme gibi fırsatlar bularak bilişsel gelişimle ilgili kavramları kazanmaktadırlar. Yaparak, yaşayarak öğrenip daha kalıcı bir eğitim almaktadırlar. Arkadaşlarıyla uyum içinde olup toplumsal kurallara uyumu öğrenmektedirler. Toplumdaki sıra bekleme, sessiz olma, başkasının hakkına saygı duyma, hoşgörü gösterebilme, çevresindeki güzelliklerin farkına varabilme konularında da gelişmektedirler

  • Yaratıcı Sanat

Sanat aktiviteleri, çocukların duygu ve düşüncelerini ifade etme, yeteneklerinin farkına varabilme ve yaptıkları ile gurur duymalarını sağlar. Bu sayede;

Üretmeyi öğrenirler.
Duyuları gelişir.
Küçük kasları gelişir.
Hayal güçleri gelişir.
Rahatlar ve mutlu olurlar.
Seçim yaparlar.